Sjøfrakt i norge

Sjøfrakt fungerer som et supplement til det eksisterende veitransporttilbudet og er et miljøvennlig alternativ.

Internasjonal sjøfrakt

Vårt dedikerte team håndterer sjøfrakt internasjonalt, og har et nært samarbeid med de fleste store rederier. Dette gjør at vi kostnadseffektivt kan ordne transport via sjø til og fra de fleste havner verden rundt. 

Ved større volumer er sjøfrakt konkurransedyktig både på pris og tilgjengelighet, samtidig som det er et miljøvennlig alternativ. Kompetanse og erfaring kombinert med gode prosedyrer, gir oss evnen til å levere sjøfraktløsninger av høy kvalitet.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.