3PL

Våre terminaler er strategisk lokalisert for å bedre vareflyt for våre kunder.

Varehus

Dokumentasjon

Pakking

Registrering og merking

Spedisjon

Lagerstyrings-system

Hvorfor velge oss?

Vi tilbyr alle aspekter innen terminaltjenester som mottakskontroll, tollregnskap, varetelling og registrering i innkjøpssystemer. I tillegg overser vi at godset er korrekt klargjort for transport ved å sjekke merking, pakking og eventuelt sikring eller plombering, dersom lastebærer skal sendes med fly eller sjø. Vi har også alle nødvendige sertifikater for å klargjøre gods offshore eller om det skal håndteres som farlig gods. 

Vi tilbyr lagerhotell og yard på de fleste destinasjoner i Norge, Europa og de øvrige sentrale lokasjoner i verden.

Vi behandler ditt gods ut fra de strengeste standarder og tilbyr effektiv distribusjon helt frem til mottaker.

Har du behov for å hente varene og konsolidere før distribusjon – det løser vi også, raskt og effektivt.

Har du et behov for lager eller terminaltjenester – kontakt oss gjerne.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.